เรื่องราวของราชภัฏ สวนสุนันทา 65 ปีแห่งความภาคภูมิใจในวงการเกมอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องราวของราชภัฏ สวนสุนันทา 65 ปีแห่งความภาคภูมิใจในวงการเกมอิเล็กทรอนิกส์

ราชภัฏ สวนสุนันทา ถือเป็นแหล่งรวมศูนย์กลางแห่งความภาคภูมิใจของวงการเกมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เนื่องจากสถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเกมของคนไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ โดยมีการจัดหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจในวงการเกมอิเล็กทรอนิกส์

ตลอดระยะเวลา 65 ปีที่ผ่านมา ราชภัฏ สวนสุนันทาได้ทำงานหนักเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและค้นหาและพัฒนาเกมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการผลิตเกมมากมายที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในประเทศและระดับสากล

ในปัจจุบัน ราชภัฏ สวนสุนันทาได้กลายเป็นหนึ่งในสถาบันที่โดดเด่นของประเทศไทยในวงการเกมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษามากกว่า 500 คนและอาจารย์กว่า 50 คนที่ให้การสนับสนุนและฝึกอบรมในหลักสูตรการศึกษาเกมของสถาบัน

โดยสรุปแล้ว ราชภัฏ สวนสุนันทาเป็นสถาบันที่สำคัญในวงการเกมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่มีส่วนสำคัญในการผลิตและพัฒนาศักยภาพด้านเกมของคนไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 65 ปีที่ผ่านมา ผ่านการผลิตเกมมากมายที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมมากมายในประเทศไทยและระดับโลก